Zero-emissie busvervoer

Contactgegevens

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
info@zero-emissiebusvervoer.nl
www.zero-emissiebusvervoer.nl/

Contactpersoon: Sybrand de Boer

Sponsor Initiatief: ELENAsubsidie
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Zero Emissie Busvervoer heeft als doel dat uiterlijk in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland geen schadelijke stoffen meer uitstoten. De bussen worden elektrisch aangedreven.

Omschrijving

Het overgrote deel van de 5.000 bussen in het openbaar vervoer in Nederland maakt gebruik van verbrandingsmotoren. Deze motoren stoten schadelijke stoffen uit, wat negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit brengt gezondheidsklachten met zich mee.

Bij Zero Emissie Busvervoer worden de bussen elektrisch aangedreven en wordt geen gebruik gemaakt van verbrandingsmotoren. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten en de bussen veroorzaken minder geluidsoverlast en trillingen.

Vestiging