Stichting Duurzame Samenleving

Contactgegevens

Generaal Foulkesweg 95
6703 DB Wageningen
Nederland
Mail: info@gdindex. nl
Website: http://www.gdindex.nl

Contactpersoon: Geurt van de Kerk

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2006
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De Stichting is een particulier initiatief dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen.

Omschrijving

De Stichting Duurzame Samenleving is in 2006 opgericht door Geurt van de Kerk en Arthur Manuel. Het is een particulier initiatief dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen. Zij wil daar vooral toe bijdragen door middel van de zelf ontwikkelde Sustainable Society Index – SSI – die aan de hand van een bescheiden aantal indicatoren het niveau van duurzaamheid meet in de gehele wereld, dat wil zeggen voor 151 landen, waar 99% van de wereldbevolking woont. De SSI verschijnt elke twee jaar; de meest recente editie is de SSI-2012. De SSI mag zich wereldwijd in een sterk toenemende belangstelling verheugen.

Begin 2014 is de eveneens door de Stichting ontwikkelde Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-2014 – gepresenteerd. Deze index, beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland, meet hoe duurzaam elke gemeente is aan de hand van 16 indicatoren. Jaarlijks wordt een nieuwe versie van de GDI gepresenteerd.

Naast het werk aan SSI en GDI is de Stichting betrokken bij diverse projecten, verricht eigen onderzoek en verzorgt lezingen en presentaties voor tal van uiteenlopende organisaties in binnen- en buitenland.
De SDS heeft in de afgelopen jaren een groot internationaal netwerk opgebouwd van experts die meewerken aan de verdere ontwikkeling van de beide duurzaamheidsindexen.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? Een harde kern van 4 en een groot aantal vrijwilligers.
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? Meer dan 20.000 per maand.

Onderzoek
De Stichting Duurzame Samenleving werkt mee aan onderzoek met studenten

Vestiging