natuurSUPER

Contactgegevens

Stationsstraat 33
5664 AP Geldrop
info@natuursuper.nu
www.natuursuper.nu

Contactpersoon: Marije van der Park

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: Provincie Noord-Brabant, Stichting DOEN, De Bolster
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting
NatuurSuper is een plan waarmee buurtbewoners samen met lokale organisaties van braakliggende terreinen tijdelijk hun eigen tuin (in meest ruime zin) maken. Zo ontstaat een tijdelijke invulling met een meerwaarde voor de buurt. Het verbindt mensen met natuur, met hun eigen omgeving en met elkaar. Door samen te doen meerwaarde creëren!

Omschrijving

De NatuurSUPER vult de bestemming van een braakliggend terrein tijdelijk Groen in met buurtbewoners. Deze tijdelijke invulling wordt gegeven vanuit de behoeften en wensen van de mensen zelf, met een groene basis. Groen heeft een positief effect op allerlei aspecten van ons welzijn en actief groen (moestuin, bloementuin, theetuin etc.) zorgt voor verbinding met jezelf, anderen en met de natuur.

Braakliggende terreinen zorgen vaak voor een negatieve beleving van omwonenden, andere mensen die het terrein dagelijks passeren, de gemeente en niet te vergeten de eigenaar van het terrein. De NatuurSUPER zet deze negatieve beleving om in een positieve gevoel! Doordat bewoners en andere belanghebbenden zelf in actie komen en samen een positieve verandering teweegbrengen die ze kunnen delen en vieren. Zo ontstaat een tijdelijke invulling met een meerwaarde voor de buurt!
Vestiging