I love recycling

Contactgegevens

Linker Rottekade 2b
3034 NT Rotterdam
info@iloverecycling.nl
www.iloverecycling.nl

Contactpersoon: Ronald Baseler

Sponsors Initiatief: Flexa, NNZ, Mercon, DSM
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2012
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het project I love recycling helpt bij het verzamelen en het creatief hergebruiken van recycle producten. Het project bestaat uit de I love recycling kast om verschillende soorten recycle producten in te verzamelen, en I love recycling workshops om te leren recycle producten op een creatieve manier te hergebruiken. Het project is bedoeld voor basisscholen, kinderopvang en naschoolse opvang.

Omschrijving

Veel scholen, instellingen voor kinderopvang en BSO’s worstelen met het hergebruik van recycle producten. Je kan van alles verzamelen zoals deksels, doppen, kurken, wc rolletjes, lapjes stof, blokjes hout. Maar wat moet je er vervolgens mee? Hoe krijg je de hele school zover dat zij recycling als iets belangrijks zien?
Scholen produceren 100 kg afval per leerling per jaar. Zou het niet fantastisch zijn als je van deze recycle producten originele, nieuwe producten zou kunnen maken? Dat bespaart niet alleen geld aan dure materialen voor de handenarbeidles. Ook kunnen de nieuwe producten zoals sieraden, kunstvoorwerpen en speelgoed worden verkocht en dus weer geld opleveren voor een goed doel of voor de school zelf.

Vestiging