DeelLokaal

Contactgegevens

Kraneweg 70A
9718 JT Groningen
info@deellokaal.nl
www.deellokaal.nl/

Contactpersoon: Barbera Venema & Emile Oude Wolbers

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
DeelLokaal is een plek in de wijk of het dorp die wel eens de nieuwe buurtwinkel zou kunnen worden.
DeelLokaal speelt in op de snelle veranderingen in de samenleving en economie.
Daar horen lokale initiatieven bij. Daar hebben lokaal verbouwde groenten een plek.
Hier komen arm en rijk, jong en oud, laag en hoog opgeleid bij elkaar om nieuwe dingen te bedenken die beter werken dan de oude.We zitten in een verandering van tijdperk. Wijk- en dorpsbewoners hebben genoeg kennis en creativiteit voor nieuwe en krachtige produkten, diensten en ideeën.

Omschrijving

Het is een plek in jouw buurt of dorp die het delen en ruilen van kennis, spullen en voedsel verbindt aan samen doen en samenwerken. Georganiseerd door bewoners, soms in samenwerking met bedrijf, instelling of gemeente.
DeelLokaal biedt een basis om samen verder in te vullen. Een canvas op een frame dat wordt ingevuld met de couleur locale. Niet iedereen wil hetzelfde of heeft hetzelfde nodig. DeelLokaal levert ook een businessmodel dat als basis kan dienen voor wijk- en dorpsbewoners om samen een DeelLokaal op te zetten.
DeelLokaal is een sociale onderneming die geld gaat opleveren en niet afhankelijk is van subsidies. Ondernemers in de wijk kunnen hun expertise bundelen met bewonerskracht en samen invulling geven aan hun nieuwe buurtwinkel.
Vestiging