De Wijk van Morgen

Contactgegevens

Tesla 1
6422 RG Heerlen
info@dewijkvanmorgen.nl
www.dewijkvanmorgen.nl

Contactpersoon: A. Moerkamp

Sponsor Initiatief: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid, het Ministerie van Economische zaken, Stadsregio Parkstad Limburg
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2006
Einde Initiatief: –

Samenvatting

De Wijk van Morgen is een innovatief programma waarin de vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving op het European Science and Business Park Avantis te Heerlen/Aken.

Omschrijving

In dit innovatieve programma worden duurzame technieken ontworpen, bestudeerd en uitgeprobeerd, zodat ze morgen in steden, wijken en gebouwen in de (Eu) regio worden toegepast. De Wijk van Morgen vormt zo een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio.

De oorsprong van De Wijk van Morgen gaat terug tot 2006, terug naar het moment waarop de faculteitsdirecteuren van de faculteiten Bouw en Techniek van Zuyd Hogeschool de ambitie uitspreken een ‘Research- en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie’ te willen realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis.

Avantis is hierbij een logische keuze: het terrein profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkeling en toepassingen van nieuwe energie in het bijzonder. Doel van het terreingedeelte van De Wijk is een leer- en onderzoeksomgeving voor studenten creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Naast de hogeschool doen ook mbo- en vmbo-scholen mee.

Vestiging