Zorg voor cultuur – Film by the sea

Contactgegevens

Spuikomweg 5
4381 LZ Vlissingen
info@filmbythesea.nl
www.filmbythesea.nl/sponsoring/zorg-voor-cultuur.aspx

Contactpersoon: Leo Hannewijk

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2013
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Vrijwilligerswerk in de zorgsector wordt beloond met het gratis kunnen bezoeken van cultuur in Zeeland, zoals Film by the Sea.

Omschrijving

Film by the Sea heeft een nieuw en innovatief sponsorplan omarmd, dat is ontwikkeld door Art & Film Support, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. In dit sponsorplan staat het Zorg voor Cultuur initiatief centraal. Zorg voor cultuur werkt als volgt: de inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd met de toekenning van punten. De door de vrijwilliger behaalde punten worden bijgeschreven op een speciale creditkaart en gelden als betaalmiddel bij cultuur in Zeeland. Het is een win-win situatie voor zowel de zorgsector als de culturele sector die beide onder druk staan door bezuinigingen.

Vestiging