Fietsdiensten.nl

Contactgegevens

Waldeck Pyrmontsingel 73-C
6524 BA Nijmegen
Mail: info@fietsdiensten.nl
Website: www.fietsdiensten.nl

Contactpersoon: Jos Sluijsmans

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2004
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl bevordert het gebruik van de fiets voor het vervoer van goederen en personen.

Omschrijving

De fiets is een goed alternatief voor gemotoriseerd vervoer. In de binnenstad is de fiets vaak net zo snel of zelfs sneller dan de auto en in elk geval vriendelijker voor mens en milieu. Door meer gebruik te maken van de fiets blijft de stad leefbaar en bovendien toegankelijk voor het noodzakelijke autoverkeer.

Jos Sluijsmans adviseert bedrijven, instellingen en organisaties over fietsstimulering van werknemers en het inzetten van duurzame vervoermiddelen bij de bedrijfsvoering. Jos adviseert over mobiliteitsvraagstukken en fungeert als creatief denker en ‘sparringpartner’ bij innovatieve productontwerpen en mobiliteitsbeleid.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken?
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?

Onderzoek
Dit Nieuwe Business Model wordt ook benaderd door studenten deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER van de Hogeschool Utrecht.

Vestiging