Werk in je eigen wijk

Contactgegevens

Lopes Diaslaan 213
1222 VE Hilversum
info@burooudkomers.nl
www.werkinjeeigenwijk.nl

Contactpersoon: Wim van Oudheusden

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: Rorange Consulting, Instituut Zandbergen
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het idee is om de VRAAG binnen een woonwijk te inventariseren naar prive te betalen Mantelzorg. Familieleden, buren en kennissen komen in de nieuwe participatiemaatschappij steeds meer onder een onmogelijke druk te staan en kunnen de mantelzorg dan niet meer leveren.

Omschrijving

Daarnaast worden binnen dezelfde wijk een of twee studenten gevonden die in 2 x 6 maanden het DIPLOMA “Mantelwerker” behalen. Dit kan via een met Buro OudKomers officieel samenwerkende particuliere ondernemer.Zo worden zij verkort gediplomeerd tot Helpende Zorg & Welzijn nivo 2 plus. Dat houdt in dat zij ook gerechtigd zijn om medicaties toe te dienen!Daarvoor is dan nivo 3 niet meer nodig. De eerste studenten stromen begin 2015 uit en kunnen dan aan de slag.
Vervolgens worden zij opgeleid tot zelfstandige bij of via Buro OudKomers. Tot slot vinden zij betaald WERK binnen hun eigen wijk en zo is de cirkel rond! In de wijk is de VRAAG naar prive betaalde Mantelzorg beantwoord door binnen dezelfde wijk wonende gediplomeerde helpenden zorg en welzijn. Die leveren dan het ANTWOORD op die VRAAG!’Werk in je eigen wijk?’

Vestiging