Noord,Zegt Het Voort

Contactgegevens

Hooglandstraat
3036 Rotterdam
www.facebook.com/noordzegthetvoort

Contactpersoon: Mieke Sandifort

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Actieve bewoners uit het Oude Noorden gaan op pad om vijftig plussers die dreigen te vereenzamen en daardoor hun gezondheid en sociale contacten gaan verwaarlozen, te bereiken en samen actief te worden. Samen bewegen, samen koken, samen eten, samen schilderen, samen dansen, samen zingen, kortom samen sterker worden. Noord zegt het Voort zal bruisen in het Oude Noorden

Omschrijving

Vestiging