Kleefkracht

Contactgegevens

www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/kleefkracht-muurschilderingen-in-verloederde-locaties
www.youtube.com/watch?v=mtjlbLQpoAo

Contactpersoon: –

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2013
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stel je voor: een prachtige fietstunnel die ook nog eens de veiligheid verhoogt. Daar zet Kleefkracht zich voor in. Wij willen af van de verloederde en bekladde fietstunnels en deze door middel van onze muurschilderingen veiliger maken. Groepjes hangjongeren zorgen regelmatig voor overlast en zwerfvuil. Dit soort ‘onderdoorgangen’ worden door diverse gebruikers als onveilig en ‘unheimisch’ ervaren; met name door vrouwen en senioren. Kleefkracht wil van deze onaantrekkelijke publieke ruimtes weer een gewenste en veilige doorgang maken. Met behulp van duurzaam aangebrachte muurschilderingen die op een herkenbare en behapbare manier uitleg geven over bijvoorbeeld de geschiedenis van de omgeving of de locatie. Duurzaamheid heeft ook met kennis van je eigen verleden en cultuur te maken en verbindt de diverse gebruikers met elkaar.

Omschrijving

Sociale contacten en leefbaarheid in je directe woonomgeving zijn heel belangrijk. Met behulp van frisse, toegankelijke muurschilderingen op plekken die als onaangenaam en ontoegankelijk worden gezien, ondervang je drie factoren die deze ‘onderdoorgangen’ sterk verbeteren. Namelijk een aantrekkelijke onderdoorgang voelt veiliger en is veiliger. Het onderwerp van de schildering draagt bij aan het cultuurhistorisch besef van je omgeving. De ruimte wordt zo een een stukje van de gebruiker zelf waardoor veel draagvlak voor kunst in de openbare ruimte gecreeerd wordt. Mensen komen er graag samen voor een praatje (even blijven ‘kleven’). Niet alleen de reiziger maar ook de wandelende moeder/oma met kinderwagen en vooral ook de oudere gebruiker die een fijne ontmoetingsplek erbij krijgt, ervaart dit zo. Op deze manier bevordert kunst de sociale cohesie en gaat het eenzaamheid tegen. Zomer 2013 heeft Kleefkracht haar eerste grote muurschilderopdracht in de openbare ruimte in de Gemeente Teylingen gerealiseerd. Al de voorgenoemde aspecten spelen een belangrijke rol in het ontstaan van Kleefkracht dit voorjaar.