Work out wijs

Contactgegevens

Rubensstraat 41
2526 PD Den Haag
info@workoutwijs.nl
www.workoutwijs.nl

Contactpersoon: Marie Pauline Luger

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: De gemeente Den Haag, De Leefstijldiëtist, JOGG, De Haagse Hogeschool, JGZ, Praktijk Vergne, GGD, Stichting Zonnige Jeugd, Health-C, NPI
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting
WoWIJS staat voor Workoutwijs In Jouw Stijl en richt zich op de gezonde leefstijl voor kinderen. WoWIJS is voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar met licht overgewicht (kinder BMI 20-25). Het WoWIJS-programma wordt aangeboden in het WoW-centrum en op verschillende scholen in Den Haag.

Omschrijving

Workoutwijs is een leefstijlcentrum in de Schilderswijk in Den Haag. Dit centrum stimuleert met name kinderen en jongeren om te gaan bewegen, in het verlengde hiervan wordt een multidisciplinair begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht op scholen gegeven. Het programma stimuleert bewegen en een gezonde leefstijl.
De kinderen komen wekelijks naar WoWIJS. In 1,5 uur krijgen zij een voedingsles, een les intensief bewegen en worden zij worden gecoacht op hun leefstijl. Door deze 3 elementen te combineren vormt WoWIJS een krachtige formule voor een gezonde leefstijl en tegen overgewicht. De lessen worden gegeven door professionals, namelijk door een diëtist, een psycholoog en een gymdocent.

Vestiging