Vakschool Zorgwacht

Contactgegevens

Zamenhofdreef 5
3562 JT Utrecht
Email: info@zorgwacht.nl
Website: www.zorgwacht.nl
Contactpersoon: Mevr. Wilhelmien Looymans

Sponsors/ondersteuners Initiatief:
Betrokken organisaties:

Start Initiatief: 07/10/2007
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het bieden van informele zorg door de professionele burenhulp.

Omschrijving

Het doel van de vakschool Zorgwacht is het bieden van informele zorg in de wijk. Het gaat hierbij om veelal kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast biedt de vakschool Zorgwacht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkervaringsplaats om op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Het maatschappelijk rendement levert een kostenbesparing door; terugdringen van eenzaamheid, het langer thuis kunnen blijven wonen, het activeren van de wijk, minder mensen met een startkwalificatie, vermindering zorgkosten.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 1-5
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 100-250

Onderzoek
Vakschool Zorgwacht wil wel meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging