Stichting Nelis

Contactgegevens

Wegastraat 29-31
2516 AN Den Haag
info@stichtingnelis.nl
stichtingnelis.nl/

Contactpersoon: Richard van Eeden Petersman

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting Nelis bemiddelt en leidt jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 18 jaar op voor glazenwassers- en schoonmaakbranche.
Stichting Nelis is een werkgelegenheidsproject gericht op de glazenwasserij en de schoonmaakbranche, opgericht om jongeren die kort of langdurig werkloos zijn of anderszins op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken. Dit doet Stichting Nelis door verkorte leerwerktrajecten aan te bieden die jongeren professionele basisvaardigheden aanreiken, door stageplekken en arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door de deelnemers intensief te coachen ten einde voortijdige en onnodige uitval te voorkomen.

Omschrijving

Stichting Nelis is een succesvol werkgelegenheidsinitiatief met projecten voor de glazenwasserij (Op de ladder naar succes, voor jongeren tot 27 jaar) en de schoonmaakbranche (Nelis maakt schoon!, voor jongeren + volwassenen). Beide projecten zijn gebaseerd op een leerwerktraject met een verkorte beroepsopleiding die de deelnemers alle benodigde startkwalificaties aanreikt, aangevuld met een stageplek en afsluitend een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. Stichting Nelis coacht de deelnemers intensief, om voortijdige uitval te voorkomen.
Stichting Nelis werd drie jaar geleden opgericht toen werkloosheid onder jongeren als gevolg van de economische crisis epidemische vormen aannam. En helaas zijn we vandaag nog steeds nodig. Daarom werkt Stichting Nelis met heel veel plezier aan zijn eigen ondergang door alle werkloze jongeren en volwassenen van Nederland van de bank te trekken en weer bij het arbeidsproces te betrekken.

Vestiging