Stichting Champs On Stage

Contactgegevens

Diemermere
1112 TC Diemen
sophiejordens@champsonstage.nl
www.champsonstage.nl

Contactpersoon: Chivra Guddens

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2007
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het is ons doel om, in samenwerking met scholen en bedrijven, de loopbaankansen van jongeren in het beroepsonderwijs te vergroten. De rode draad in ons oriëntatie en stageprogramma voor leerjaar 3 en 4 VMBO zijn de beroepsgerichte stages die de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Tijdens de stages kunnen de leerlingen, goed voorbereid en begeleid, in de praktijk zien en ervaren waarvoor ze worden opgeleid. Het programma geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot hun beroepskansen.

Omschrijving

School is leuker als je leert over dingen die je interesseren. Kies daarom bewust je studierichting. Je stage helpt je hierbij. Je ziet en ervaart dan in de praktijk hoe het in een bepaalde sector toe gaat. Ook al ben je nu niet bezig met “later”, diploma’s vergroten wel je kans op werk.
Het programma van Champs on Stage voor leerlingen in het derde en vierde jaar Vmbo is gericht op beroepsoriëntatie en stagebegeleiding. Sleutelwoorden zijn ontdekken, oriënteren en ondernemen.
In onze workshops staan talentontwikkeling, sociale vaardigheden en beroepen centraal. Hierna ga je in de praktijk ervaren hoe het is om te werken. Tijdens je stage word je begeleid door een mentor en krijg je een beter beeld van een bedrijf en de verschillende beroepen. Hierdoor kun je bewuster kiezen voor een vervolgopleiding en beroep.

Vestiging