Stichting BONT

Contactgegevens

Hillegondastraat 19-25
3051 PA Rotterdam
contact@stichtingbont.nl
http://www.stichtingbont.nl

Contactpersoon: Floor Brouwer

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting BONT verzorgt speciale begeleiding in clubverband voor (verstandelijk) beperkte jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Alle begeleiding en de organisatie wordt in zijn geheel gedragen door studenten en young professionals. Een ‘gelijkvloerse’ relatie wordt zo gewaarborgd. BONT richt zich erop om de jongeren, samen met onze student-begeleiders, “spelenderwijs” nieuwe ervaringen op te laten doen, dingen te leren die hen stimuleren in hun ontwikkeling. De gewone dingen van het leven samen ervaren!

Omschrijving

Stichting BONT verzorgt speciale begeleiding in clubverband voor (verstandelijk) beperkte jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
Het speciale aan BONT is dat de begeleiding en het bestuur geheel bestaan uit studenten, wat als voordeel heeft dat de jongeren een ‘gelijkvloerse’ relatie hebben met de begeleiders.
BONT richt zich erop om de jongeren, samen met onze student-begeleiders, “spelenderwijs” nieuwe ervaringen op te laten doen, dingen te leren die hen stimuleren in hun ontwikkeling en hen laten genieten van de simpele dingen in het leven die iedere andere puber ook zou doen.
Het ontwikkelen van een eigen sociaal netwerk is niet altijd even vanzelfsprekend. Bij BONT is er tijdens het ondernemen van leuke en stimulerende activiteiten genoeg ruimte om andere jongeren, leeftijdsgenoten en vrienden te ontmoeten. Op deze manier wordt een sociaal isolement van deze vaak zo kwetsbare doelgroep voorkomen.
In en vanuit ons BONTe Clubhuis in Rotterdam draaien de verschillende clubs. Een aantal vindt wekelijks plaats na school en andere clubs zijn juist actief ieder weekend of in de schoolvakanties. BONT organiseert ook regelmatig een BONT Weekend- of MidweekWeg.
BONT streeft er naar dat alle jongeren hun ‘eigen sociaal netwerk’ opbouwen tijdens de activiteiten. Door samen met leeftijdsgenoten op pad te gaan komen de jongeren en begeleiders terecht in nieuwe situaties waarbij unieke ervaringen opgedaan worden. Spelenderwijs wordt iedereen gestimuleerd in zijn/haar sociale ontwikkeling en zelfredzaamheid. Essentiële stappen in het leven van een puber, met of zonder (verstandelijke) beperking!

De organisatie en begeleiding van BONT bestaat volledig uit studenten! Dit heeft als voordeel dat de jongeren een ‘gelijkvloerse’ relatie aan kunnen gaan tijdens de begeleiding. Dit levert een onbetaalbare leerschool voor beide partijen!

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 10-50
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?

Onderzoek
Bont wil wel/ niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging