Proefdiervrij

Contactgegevens

Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES Den Haag
info@proefdiervrij.nl
http://proefdiervrij.nl/

Contactpersoon: Marja Zuidgeest

Sponsor Initiatief:-
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 1897
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Proefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van proefdieren.

Omschrijving

Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer proefdiervrij onderzoek bijkomt die dierproeven onnodig maken.

Proefdiervrij wil wetenschappers, ondernemers en de overheid helpen bij de ontwikkeling van nieuw proefdiervrij onderzoek. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken. Omdat het kan.

Proefdiervrij ziet zich als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Alleen door dierproeven te vervangen en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zonder gebruik van proefdieren te stimuleren zal Proefdiervrij haar doel, de vervanging van alle dierproeven, bereiken.

Voor heldere resultaten moet je anders gaan testen.

Proefdiervrij heeft drie speerpunten:
Zelf investeren in proefdiervrij onderzoek.
Stimuleren van bedrijven/instellingen en onderzoekers om innovatief in te zetten op vernieuwing in onderzoek waar geen dier aan te pas komt.
Breed maatschappelijk draagvlak creëren om innovatie in onderzoek te stimuleren, het proefdier voorbij.

Vestiging