Mantelzorg voor beginners

Contactgegevens

info@mantelzorgvoorbeginners.nl
www.mantelzorgvoorbeginners.nl

Contactpersoon: Anni Tüski

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Op 6 november 2014 is Mantelzorg voor Beginners gelanceerd. Het eerste onafhankelijke online platform in Nederland dat de belangrijkste praktische informatie over diensten, domotica, leveranciers en instanties samenbrengt. Van passende hulp(middelen) voor zorg in de thuissituatie tot informatie over wet- en regelgeving. We leven in een maatschappij waarin mensen steeds langer thuis wonen. Hierdoor wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg. Burgerparticipatie, oftewel vrijwillige zorg voor

Omschrijving

Ga jij (tijdelijk) voor iemand thuis zorgen en moet je eigen zorg regelen? Misschien voor je partner, kind of een (inwonende) ouder. Dan moet je vaak in korte tijd veel (onbekende) zaken regelen.
Het platform Mantelzorg voor Beginners helpt je. Bij het vinden, kiezen én regelen van zorg in de thuissituatie.