Levensboeken Project

Contactgegevens

Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
info@pepdenhaag.nl
http://levensboeken.com

Contactpersoon: Melissa Romaní

Sponsors Initiatief: Oranje Fonds
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2006
Einde Initiatief: –

Samenvatting
In samenwerking met zorginstelling Meriant in Wolvega schrijven eerstejaars cursisten van de opleiding Marketing & Communicatie uit Heerenveen levensboeken voor oudere cliënten.
Op deze manier werken cursisten aan hun maatschappelijke vorming, schrijftechniek, gespreksvoering en computervaardigheden. Maar ook zaken als inlevingsvermogen, luisteren, planning komen aan bod. Door het schrijven van het levensverhaal blijven waardevolle, bijzondere en interessante herinneringen bewaard! In dit samenwerkingsproject werken ook andere vrijwilligers mee die de cursisten ontmoeten tijdens netwerkbijeenkomsten. Het levensboek wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de cliënt overhandigd .

Omschrijving

Het concept van Levensboeken is even simpel als krachtig: een vrijwilliger maakt samen met een oudere persoon zijn of haar levensboek. Alle hoogte- en dieptepunten passeren de revue. Hierbij blijkt dat de dieptepunten ook mooie kanten hebben gekend en dat het totale leven heel waardevol is geweest. Het project brengt vrijwilligers in nauw contact met ouderen, voor ouderen betekent het levensboek een tastbaar bewijs van hun ervaringen.
De motivatie komt door de ouder clienten die soms eenzaam op hun kamer zitten. Zij willen ook graag sociale contactenhebben met de buiten wereld en de jongere generatie. Wij als leerlingen werken met ze samen en bouwen een band met ze op. Zo weten zij dat de herinneringen bewaard blijven. En dat door alles te noteren in een persoonlijk levensboek.

Vestiging