Femme Fabrique

Contactgegevens

Persoonsstraat 132
3077 EK Rotterdam
http://talentfabriek010.tumblr.com

Contactpersoon: –

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Femme Fabrique biedt laagdrempelige toeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, (vrijwilligers)werk en opleidingen voor met name vrouwen die grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat zij geen startkwalificatie hebben, of omdat zij als moeder en huisvrouw lange tijd geen betaald werk hebben gehad. In veel gevallen gaat het om niet­werkende laagopgeleide vrouwen zonder uitkering.

Omschrijving

Femme Fabrique biedt hierin maatwerk en projecten die aansluiten bij de mogelijkheden en capaciteiten van deze doelgroep. Deze vrouwen ontdekken met behulp van Femme Fabrique wat hun kwaliteiten en vaardigheden zijn om zodoende het vertrouwen te krijgen dat betaald werk binnen hun bereik ligt.Door middel van een coachingstraject brengt Femme Fabrique in kaart wat de competenties zijn van de deelnemende vrouwen en naar welk type werk of opleiding zij zouden kunnen doorstromen. Vanuit Femme Fabrique wordt een netwerk gerealiseerd van lokale ondernemers die passend productiewerk hebben bij de kwaliteiten en vaardigheden van de doelgroep. Femme Fabrique creëert hiermee laagdrempelig leer-werkplekken binnen de eigen Femme Fabrique werkplaats.
De hoofddoelstelling van Femme Fabrique is om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten door hen toe te leiden naar naar zelfstandig ondernemerschap, (vrijwilligers)werk of een opleiding. Femme Fabrique is daarnaast gericht op de versterking van de lokale wijkeconomie, juist in de sociaal zwakkere wijken met veel werkeloosheid en mensen met een laag opleidingsniveau. Femme Fabrique ziet hierin ook kansen om werkplekken te creëren, bijvoorbeeld in de productie voor Rotterdamse creatieve ondernemers. De subdoelstellingen van Femme Fabrique zijn:
Wij proberen lokale ondernemers die productiewerk willen uitbesteden te koppelen aan vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, op zoek naar werk. Femme Fabrique verzorgt de begeleiding in het voortraject en in het productieproces. De deelnemers laten doorstromen en uiteindelijk laten uitstromen naar (vrijwilligers)werk, opleidingen en ondernemerschap en op die manier de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren en hun maatschappelijke participatie te verhogen.

Vestiging