Stichting MAST

Contactgegevens

Terpzicht 5
8804 PA Tzum
www.tsjom.nl/verenigingen/mast/welkom-mast.htm

Contactpersoon: Aart Dijkstra

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 1994
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Stichting MAST is de afkorting voor: “Stichting Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom”. De exploitatie-opbrengsten van windturbine(s) worden besteedt aan dorpsprojecten en dorpsverenigingen.

Omschrijving

Het Friese dorp Tzum (Tsjom) exploiteert sinds 1994 een windmolen met een opwekvermogen van 225 kW. Deze produceert jaarlijks gemiddeld 500.000 kWh groene stroom, overeenkomend met het elektraverbruik van ca. 150 huishoudens (1/3 deel van dorp). De beheersvorm is een stichting, genaamd MAST: Milieu en Activiteiten Stimulering Tzum. Zo dragen zij bij aan een duurzame energie-opwekking en de winst wordt aangewend voor milieu- en leefbaarheidsprojecten in het dorp. Van 1995 t/m 2014 hebben zij daarvoor ca. €180.000 geïnvesteerd. Een deel komt als revolving-fundopbrengsten terug. De spaarpot is gevuld met €160.000 en dit willen ze gebruiken voor nieuwe duurzame investeringsprojecten, bijvoorbeeld een nieuwe dorpsmolen.

Vestiging