Women on Wings

Contactgegevens

Woudenbergseweg 41
3711 AA Austerlitz
info@womenonwings.com
www.womenonwings.com
contactpersoon: Ellen Tacoma en Maria van der Heijden

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2007
Einde Initiatief: –

Omschrijving

Een eigen inkomen betekent een beter leven voor een vrouw en haar familie in India. India is een groot en snel groeiende economie en de middenklasse groeit mee. De onderklasse – ongeveer 700 tot 800 miljoen mensen – leven nog altijd van een inkomen van 2 dollar per dag. Vooral op het platteland zijn er weinig arbeidsplaatsen, dit betekent dat families geen inkomen hebben en afhankelijk zijn van anderen.

De Women on Wings missie:
Onze kernactiviteit is het creëren van banen voor vrouwen in India.

Een baan betekent een inkomen voor een vrouw, een kans op economische onafhankelijkheid. Als we geschikte banen creëren voor vrouwen op het platteland in India helpen we om de armoede cirkel te doorbreken in deze gebieden. Onderzoek wijst uit dat vrouwen het verdiende inkomen besteden aan de families. Dit betekent dat ze haar kinderen naar een (betere) school stuurt, zodat ze haar kinderen een beter kans voor de toekomst geeft.

Vestiging

[/google_map]