Wij krijgen kippen

Contactgegevens

Gaasterlandstraat 5
1079 RH Amsterdam
info@wijkrijgenkippen.nl
www.wijkrijgenkippen.nl

Contactpersoon: Frank Boon

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Wij krijgen Kippen is een informele coöperatie van bewoners, ondernemers en mensen uit overheid en onderwijs in Amsterdam Zuid en daarbuiten. Samen werken wij aan lokale duurzame energie, door kennis te delen, door te lobbyen en door als ‘prosumenten’ zelf en samen te zorgen voor een steeds groter aandeel van lokale duurzame energie in de metropoolregio Amsterdam.

Omschrijving

Tot eind 2012 werkten we samen met ondernemers, burgers, werknemers van instellingen, bedrijven en overheden aan het opzetten van lokale duurzame energie initiatieven.
Nu richten we ons vooral op het uitwisselen van kennis en ideeën en we bieden een platform voor iedereen die aan de slag is of aan de slag wil met lokale duurzame energie.
Dat doen we op verschillende manieren:
Netwerksessies zoals de twee-wekelijkse energie-ontbijtjes, workshops en lezingen geven, meedoen aan debatten, nieuwe concepten uitproberen en andere initiatieven ondersteunen die bezig zijn om met lokale schone bronnen energie te produceren.Door te praten, te verzamelen, te publiceren, bijeen te brengen en te doen, leveren wij onze bijdrage aan een energieproducerend, bedrijvig en saamhorig stadsdeel Zuid (en daar buiten).

Vestiging