Timorplein Community

Contactgegevens

Timorplein 31
1094 CC Amsterdam
info@timorpleincommunity.nl
www.timorpleincommunity.nl

Contactpersoon: Jeffrey Spangenberg

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2008
Einde Initiatief: –

Samenvatting

TPC is een netwerk, ontstaan in 2008, van en voor ondernemers en ondernemende bewoners in de Indische Buurt in Amsterdam Oost.

Omschrijving

TPC is een community, en baseert zich, zowel intern als naar buiten toe, op het open source-idee ‘The Wisdom of the Crowd’ als kennisbron. Ze zorgt ervoor dat deze kennis en ervaring worden uitgewisseld en benut. Iedereen in de buurt (en daarbuiten) kan zo een bijdrage leveren aan het breder benutten en stimuleren van de lokale economie, en daarmee de sociale cohesie. TPC is een netwerk dat het belang van hun inbreng voor buurt en wijk promoot, maar dat vooral ook het ondernemerspotentieel van de lokale economie inzet en aanspreekt ten behoeve van de sociale samenhang van die wijk.

Vestiging