Stichting Limburg Elektrisch

Contactgegevens

Bogenstraat 35
6017 AT Thorn
info@stichtinglimburgelektrisch.nl
www.stichtinglimburgelektrisch.nl

Contactpersoon: Paul van de Kandelaar

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting

De stichting heeft als missie om bedrijven en hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om voor een korte periode een elektrisch voertuig van de stichting te gebruiken en zo ervaring op te doen met elektrisch rijden. Tevens worden er een aantal nieuwe laadplaatsen gerealiseerd.

Omschrijving

De Stichting Limburg Elektrisch heeft al meer dan 25 elektrisch rijden proefprojecten georganiseerd bij Limburgse organisaties. Ruim 1000 mensen hebben hierdoor ervaring kunnen opdoen met elektrische voertuigen voor woon-werk en werk-werk verkeer. Verder ondersteunt de stichting bij het implementeren van e-mobiliteit binnen Limburgse organisaties en daarbij stelt zij een kilometerincentive ter beschikking voor e-voertuigen die gebruikt worden voor woon-werk en zakelijke kilometers (op voorwaarde dat een brandstofauto wordt vervangen).

Vestiging