Stichting BewonersBedrijf Berflo Es

Contactgegevens

Marnixstraat 1
7553LC Hengelo
info@berflobedrijf.nl
www.berflobedrijf.nl

Contactpersoon: Frank Eekelder

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2012
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het Berflo Bedrijf (onze officiële naam luidt Stichting Bewoners Bedrijf Berflo Es) is een organisatie van, voor en door bewoners uit de wijk Berflo Es. Het Berflo Bedrijf heeft als doel om samen met de bewoners de wijk mooier, schoner te maken en de leefbaarheid te versterken. Dat doen we door initiatieven op sociaal, fysiek en economisch gebied. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de stichting renderend is en daardoor blijvend kan werken aan een bruisend Berflo Es.

Omschrijving

Wij verenigen, faciliteren en begeleiden bewonersinitiatieven, waarbij we de ideeën en wensen van bewoners uit de Berflo Es omzetten in haalbare projecten. Na drie jaar willen we zijn uitgegroeid tot een zelfredzame organisatie. Het BewonersBedrijf start met verschillende projecten die aansluiten bij de behoeftes en wensen van de bewoners uit de wijk Berflo Es. Met deze projecten willen wij ook opbrengsten genereren. Deze opbrengsten komen niet terecht bij private personen, maar vloeien terug in de wijk, ten gunste van de bewoners.

Wij zoeken voor de uitvoer van de projecten nadrukkelijk de samenwerking met verschillende bewonerscommissies, de Gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions, diverse zorginstellingen en andere ondernemers met een maatschappelijke drijfveer. We zoeken samen met deze instanties naar mogelijkheden voor aanvullende werkzaamheden in de wijk. Ook onderzoeken wij samen met deze instanties of het BewonersBedrijf werkzaamheden kan overnemen die door eventuele overheidskeuzes anders zouden wegvallen.

Vestiging