Smaackmakers Inc.

Contactgegevens

aartjan@smaackmakers.nl
natascha@smaackmakers.nl
smaakmakers.wordpress.com

Contactpersoon: Aart Jan van Dijk & Natascha Kooiman

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: plantpowercanteen.com.
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Smaackmakers Incorporated stimuleert de aandacht voor en vraag naar duurzame en gezonde bedrijfsrestaurants. Bottom-up! Smaackmakers Inc. helpt bij de daadwerkelijke verduurzaming via een concreet stappenplan, gericht op zowel de (potentiële) kantinebezoekers, de opdrachtgever als de cateraar. Van een kantinescan, tot het verleiden, enthousiasmeren en activeren van de drie partijen. Resultaat? Gezonde en duurzame lunches door heel Nederland. Dat betekent (potentiële) kantinebezoekers die weten wat duurzaam eten is door de ervaring op het werk, die hun eetpatroon aanpassen door het dagelijkse aanbod en daarmee ook hun sociale (privé)omgeving beïnvloeden richting duurzamer eten door het delen van kennis en ervaring. Voor beleid ten aanzien van het aanbod betekent het een visie op verduurzaming van bedrijfsrestaurants die het productniveau overstijgt en duurzaam eten in een nieuw daglicht plaatst. Voor de keten als geheel betekent het een ketenverduurzaming: vanuit de vraag van de (potentiële) kantinebezoekers aan het bedrijf, van het bedrijf aan de cateraars en van de cateraars aan haar leveranciers en producenten.

Omschrijving

De groep flexitariërs (mensen die minimaal 1 dag per week geen vlees eten) groeit iedere dag: nu al 86%! Langzaamaan komt een bewustwording op gang van de negatieve gevolgen van het eten van (te)veel vlees. Maar aanbod van dierlijke producten voert in bedrijfskantines verreweg de bovenhand. Dat is juist de plek waar de mensen moeten ‘eten wat de pot schaft’. Iedere dag. Waarom niet juist daar mensen keuze bieden en inspireren met duurzaam eten?!Tot nu toe gaat verduurzaming van bedrijfsrestaurants langzaam. Catering wordt vooral als kostenpost gezien en niet als onderdeel van het duurzaamheids- of MVO-beleid en een koppeling met de gezondheid van werknemers wordt niet gemaakt. Daarbij houden de drie partijen elkaar klem omdat zij de voordelen niet kennen. Bovendien gaat verduurzaming nu vaak niet verder dan keurmerken, lokaal en seizoensgebonden. Smaackmakers Inc. geeft aan alle aspecten van verduurzaming aandacht, legt de focus op impact door extra aandacht te geven aan de overgang naar meer plantaardig en minder dierlijk. Belangrijk onderdeel van Smaackmakers Inc. is dat een nieuwe inhoud aan verduurzaming wordt gegeven. We zorgen dat een visie wordt gevormd op wat een duurzame kantine is, bij cateraars en opdrachtgevers. Verduurzaming op productniveau wordt zo ontstegen, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor verregaande stappen die niet per se een kostenverhoging betekenen (zoals op productniveau vaak het geval is).