Slingerbeurs Borne

Contactgegevens

Marktstraat, 7622 CP Borne
slingerbeursborne@kulturhusborne.nl
www.slingerbeursborne.nl/

Contactpersoon: Henriëtte van den Kieboom

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Doel van de Slingerbeurs is bedrijven en instellingen met elkaar in contact te brengen, om zo de maatschappelijke betrokkenheid en leefbaarheid van Borne te bevorderen. In Borne is een groot aantal maatschappelijke instanties gevestigd, die elk hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Borne. Deze instanties hebben met regelmaat behoefte aan ondersteuning in de vorm van goederen, diensten of menskracht. Tijdens de Slingerbeurs bieden bedrijven en instellingen dit gratis aan. Op de beurs komen vraag en

Omschrijving

Tijdens de Slingerbeurs komen vraag en aanbod bij elkaar. De bedrijven en de maatschappelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek en proberen samen tot een ‘match’ te komen. Deze match wordt ingevuld op een matchformulier. Die formulieren gaan naar de notaris. Deze bepaalt samen met een accountant wat de waarde is van de gemaakte match. Aan het eind van de beurs worden alle bedragen bij elkaar opgeteld.
Alle matches op de Slingerbeurs worden gemaakt met gesloten beurs. Onderlinge maatschappelijke betrokkenheid is de basis van alle matches.
Tijdens de beurs zijn er twee ‘hoekmannen’ aanwezig. Zij lopen rond op de beursvloer en helpen vragers en aanbieders ze naar elkaar te verwijzen en hier en daar een match te stimuleren.
Aan het eind van de Slingerbeurs wordt bekendgemaakt welke waarde de gemaakte matches vertegenwoordigen.
Een voorbeeld van een ‘match’ is dat een aannemer een reparatie uitvoert aan de repetitieruimte van een koor. De aannemer kan dan eventueel om een tegenprestatie vragen, bijvoorbeeld dat het koor komt optreden tijdens een feest.
Na de beurs worden alle ingediende matches verzameld door de organisatie. Die zorgt dat alle aanbieders en alle vragers binnen twee weken een mail krijgen met kopieën van de matches die zij hebben gesloten. Vervolgens is het aan de vragers om contact te zoeken met de aanbieder over hun match. De gemaakte matches moeten uiterlijk op 1 april 2015 zijn uitgevoerd of in gang zijn gezet. De organisatie ziet hier op toe en stimuleert dit.

Vestiging