Probs4You

Contactgegevens

Postadres: Weipoort 31
3075 EW Rotterdam
stichting@probs4you.nl
probs4you.nl

Contactpersoon: Yvonne Brand

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Probs4You biedt via intensieve, individuele en outreachend casemanagement, begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren (veelal verkerend in een afhankelijkheidspositie) tussen de 17-24 jaar. Dit gebeurd vanuit één organisatie, waarbinnen alle levensgebieden opgepakt kunnen worden. Geen standaard trajecten maar maatwerk! Het verhaal en de behoefte van de jongeren is hierbinnen leidend. Dit gebeurd via een systematisch en inzichtelijke werkwijze, waarin het bevorderen van de eigen ontplooiing.

Omschrijving

Stichting Probs4You is een startende ANBI stichting. Vanuit één organisatie bieden wij via outreachend casemanagement voor intensieve en individuele begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren van 17 tot en met 24 jaar die (veelal) in een afhankelijkheidspositie verkeren. Jongeren met problemen op meerdere levensgebieden als onderwijs, inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, onderwijs, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.
Probs4You heeft als uitgangspunt: “hulp daar waar nodig en zo gewoon waar mogelijk”. Hoewel vele organisaties zich inzetten voor jongeren, is hun aanbod veelal maar op één leefgebied gericht of op een klein gedeelte van de problematiek. De werkwijze van Probs4You biedt een brede scala aan hulp voor jongeren die verdwalen ergens tussen de wereld van de jeugd/jongeren en die van de volwassenen en onderscheidt zich daarmee binnen het werkveld.
Wij werken nauw samen met casemanagers, psychologen, ambassadeurs (vanaf 24 jaar) en jongeren uit de doelgroep. De initiatiefnemers van Probs4You maken deel uit van het driekoppige bestuur van de stichting.

Vestiging