OnsAlexander

Contactgegevens

Prins Alexanderplein
3067 GC Rotterdam
rolf@onsalexander.nl
www.onsalexander.nl

Contactpersoon: K.R. de Jong

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
OnsAlexander ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Prins Alexander (Rotterdam). De werkwijze is toegesneden op de eisen van de toekomst: bij een overheid die zich uit het sociale domein terugtrekt en een maatschappij die meer vrijwillige inzet nodig heeft zullen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar onderling meer moeten ondersteunen. OnsAlexander wil dat mogelijk maken.

Omschrijving

OnsAlexander is hét platform van en voor al het vrijwilligerswerk in Prins Alexander. Een middel om met elkaar van gedachten te wisselen over samenwerken en elkaar versterken. De ontmoetingsplek waar verenigingen, stichtingen, initiatieven en vrijwilligers met elkaar in contact komen.

Bovendien is OnsAlexander uw gereedschapskist: op de kaart vindt u gegevens over actieve stichtingen en verenigingen. Op het forum kunt u uw vragen stellen of antwoorden geven op vragen van anderen. In de activiteitenkalender ziet u welke activiteiten er plaatsvinden en wie de organisator is. Het blog kunt u gebruiken om uw organisatie of initiatief voor te stellen.

Vestiging