Noordelijk Zadennetwerk

Contactgegevens

Noordelijk Zadennetwerk
Bentismaheerd 210
9736EM Groningen
Mail: info@noordelijkzadennetwerk.nl
Website: http://www.noordelijkzadennetwerk.nl

Contactpersoon: Nynke van der Hoek

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 23-02-2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het doel van het Noordelijk Zadennetwerk is om mensen met interesse in zaden, voedsel, oude rassen en de politieke aspecten van zadenteelt en voedselproductie bij elkaar te brengen. Deelnemers kunnen zaden die op een natuurlijke manier vermeerderd zijn met elkaar uitwisselen via een online marktplaats en offline zadenmarkten. Ook organiseert het netwerk workshops over zadenteelt, proeverijen en voorlichtingsactiviteiten over zaden, teelt, het gebruik van de oogst en zadenpolitiek.

Omschrijving
Wij zijn een netwerk. Wij willen samen met u onze genetische bronnen inclusief allerlei regionale en historische soorten beschermen en in stand houden. Agrarische diversiteit en het vrije gebruik van natuurlijk voortgeplante zaden willen wij bevorderen. Ook bevorderen we graag onderzoek naar voedselzekerheid en agrarische diversiteit. Gezamenlijk vormen we een netwerk voor uitwisselen van zaden en kennis.
Zaden zijn de toekomst. Wat wij ook eten, de basis van ons voedsel is altijd een gewas dat uit zaad voort komt. Voedselzekerheid heeft dan ook alles te maken met het in vrijheid beschikbaar houden van zaden. Zoals bij het installeren van software de kleine lettertjes ons vaak beroven van vrijheden.
Zo gebeurt dat helaas tegenwoordig ook steeds vaker bij het gebruik van zaden. Diverse bedrijven hebben zich er op toegelegd geld te verdienen door de vrijheden van de gebruikers van zaden te beperken. In sommige gevallen gaat dit ook samen met toepassing van landbouwgif, monocultuur en totale macht over de boeren. Wat tot schrijnende situaties lijd. Zo is de voedselzekerheid in gevaar gekomen.
Diversiteit de basis van gezonde ecologie en gezond voedsel. Als we een natuurwandeling maken en aandachtig kijken wat er om ons heen groeit leren we vrij snel dat de diversiteit enorm is. Ieder gewas met zijn eigen kenmerken, zijn eigen plek en zijn eigen rol.
Het is deze diversiteit die een natuurlijk systeem zo veerkrachtig maakt. Het is ook deze diversiteit die er voor zorgt dat de planten de benodigde voedingswaarden bezit.
Helaas resulteert niet iedere wandeling in een uitzicht over een grote diversiteit aan planten. We kunnen ons allemaal het beeld voor de geest halen van de uitgestrekte landerijen waar niets dan steeds dezelfde plant zich in een machinaal ritme herhaalt. Waar geen ander plantje gedoogd wordt en een wisse dood te wachten staat door landbouwgif. Diezelfde eentonigheid zien we ook steeds meer in de schappen van de supermarkt. Daar waar ooit een grote diversiteit aan allerlei regionale soorten was. Soorten die perfect aangepast waren aan de regionale omstandigheden waar ze in groeiden. Daar zien we nu steeds meer een uniformiteit optreden in het aanbod. Het geschetste beeld is helaas niet al te rooskleurig. Een beeld van verval van diversiteit en verlies van vrijheden in het kweken van ons voedsel. We vragen ons dan al snel af hoe we hier terecht zijn gekomen. We denken dan aan de invloed van de industrialisering van de landbouw, de invloed van het grote gebruik van olieproducten en de invloed van multinationals op boeren en politiek. Het is zeker goed om ons bewust te zijn van deze geschiedenis en er lering uit te trekken.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken?
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 1000 en meer

Onderzoek
Wil wel/niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging