Noordbaak

Contactgegevens

Hereweg 85 C III
9725 AC Groningen
info@noordbaak.nl
http://www.noordbaak.nl/

Contactpersoon: Bart van der Meij

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: http://www.noordbaak.nl/leden-2
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
NoordBaak helpt bedrijven, overheden en scholen bij het organiseren van duurzaamheid.

Omschrijving

NoordBaak organiseert onderwijsactiviteiten op het gebied van burgerschap en duurzaamheid en doet duurzaam projectmanagement.
Vanuit de waarden van mondiaal burgerschap verzorgen wij voor ongeveer 1.500 leerlingen per jaar duurzame onderwijs activiteiten. Met als doel ze te laten meebewegen met de globalisering van de wereld door begeleiding en uitvoering in de vorm van lespakketten, lessen, trainingen, interactieve projecten en workshops. Jongerenparticipatie is hierin het sleutelwoord.
Tastbare voorbeelden zijn zelf campagne voeren voor gelijke rechten, reportages maken over goede duurzame praktijken, met elkaar debatteren over internationale samenwerking of een gezamenlijke Wereldmaaltijd bereiden.

Daarnaast doet NoordBaak projectmanagement van duurzame projecten. Dat betekent dat wij initiatieven van burgers en organisaties helpen ontwikkelen op het terrein van duurzame energie, nieuwe sociale verdienmodellen en in de circulaire economie. Het adviseren van organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt hier deel van uit.

Duurzaam verbinden op weg naar een circulaire economie.
Onze focus ligt op duurzame verbinding aangaan met kleinere en grotere partijen en hiermee het gedachtengoed van NoordBaak versterken, uitdragen en continueren. Vanuit een wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid bouwen we aan een economie van nieuwe waarden.

Dat betekent dat wijzelf gastvrij zijn, start-ups ondersteunen, onderscheidende vrijwilligers aantrekken en aandacht en ruimte geven aan mensen die op zoek naar een baan.

Vestiging