Milieu platform Zorgsector – Milieuthermometer

Contactgegevens

Scheepmakershaven 27c
3011 VA Rotterdam
www.milieuplatform.nl

Contactpersoon: Adriaan van Engelen

Sponsor Initiatief:
Betrokken Organisaties: Stichting Milieukeur
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Tientallen zorginstellingen in heel het land werken met de Milieuthermometer Zorg aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De eerste ziekenhuizen, GGZ- en verzorgingshuizen hebben het certificaat behaald. 25 zorginstellingen zijn eind 2014 gecertificeerd. Het is een praktisch systeem waarmee instellingen aan de slag gaan.

Omschrijving

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor intramurale zorginstellingen. De Milieuthermometer bestaat uit een set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te voldoen op grond waarvan een ziekenhuis, GGZ, verpleeginstelling of zorginstelling een bronzen, zilveren of gouden certificaat kan halen. Het gouden certificaat staat gelijk met Milieukeur. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur).

Vestiging