MIJ

Contactgegevens

Graaf Florisstraat 45
3021CC Rotterdam
hulp@mij.nl
www.mij.nl

Contactpersoon: Chivra Guddens

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Anno 2014 is het tijd voor een nieuw, tof en eigentijds vrijwilligersplatform. Wij brengen technologie, (zorg)professionals en vrijwilligers op een unieke manier bij elkaar… Mij® richt zich nadrukkelijk op de sociale en menselijke aspecten om leefkwaliteit van de mensen en in het bijzonder van de Rotterdammers op te tillen naar een hoger niveau. Samen met een veelheid aan vrijwilligersinitiatieven, zorgorganisaties in de wijk, educatieve instellingen en (sociale) ondernemers, levert Mij® een inn

Omschrijving

mij® is een community van maatschappelijk betrokken young professionals. Onze members inspireren elkaar tot nieuwe inzichten en nieuwe business modellen. Een goed idee wordt in coöperatief verband en samen met ons netwerk steeds verder gebracht tot aan (crowd)funding en realisatie toe.
Met betekenisvolle ontmoeting, nieuwe technologie en slimme oplossingen verbinden wij kwetsbare burgers, het (zorg)veld, wijknetwerken en het bedrijfsleven met elkaar. In deze interactie vindt gedeelde waardecreatie plaats met als uitkomst vernieuwing van het sociale domein.
mij® is het gedurfde initiatief van de Rotterdamse zorgorganisatie MOB, het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau. Dit initiatief wordt inmiddels breed en buiten de organisatiegrenzen gedragen door professionals, civil society en het bedrijfsleven. De community laat zien, dat aanjagen van nieuwe business modellen –soms tegenstrijdig met organisatiebelangen– de blinde vlekken van het eigen handelen kan blootleggen.

Wij dagen bestaande denkkaders uit, ook de onze. Want we geloven dat nieuwe business modellen beter zijn dan oude. En dat deze confrontatie ons inzicht, proactiviteit en ontwikkeling brengt.

Vestiging