M.E.E.R.Groen

Contactgegevens

Wieger Bruinlaan 1
2132 AW Hoofddorp
info@stichtingmeergroen.nl
http://www.stichtingmeergroen.nl/

Contactpersoon: Franke van der Laan

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: De Heimanshof, Gemeente Haarlemmermeer, Recreatieschap Spaarnwoude, het ministerie van EL&I, Provincie Noord-Holland, Stadspark Hoofddorp
Start Initiatief: 2004
Einde Initiatief: –

Samenvatting
M.E.E.R.Groen betekent: het creëren van Maatschappelijke,Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden.

Omschrijving

Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkeling projecten en natuurbeheer projecten voeren wij uit met als doel maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarden te creëren met elkaar.
Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.
Vanuit deze uitgangspunten zoeken we een oplossing met iedereen die zich zorgen maakt over de manier waarop onze samenleving bijna in oorlog is met deze leefomgeving. Dat is een grote uitdaging, maar wel een die we samen aan moeten gaan om klimaat-,visserij, grondstoffen-, en kredietcrises die allemaal hun wortels hebben in een ´rupsje nooit genoeg´ houding de baas te worden.
We willen ook het gesprek aangaan met iedereen die aan het regelen van ´een zachte landing´ een bijdrage wil leveren.