Living Industry

Contactgegevens

Bargermeer Noord
Nautilusstraat 3
7821 AG Emmen
info@livingindustry.nl
http://www.livingindustry.nl/

Contactpersoon: Johan Stuulen

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen
Start Initiatief: 2008
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het realiseren van duurzaam beheerde bedrijfslocaties.

Omschrijving

De stichting Living Industry Emmen (LI) is in november 2008 opgericht om de werklandschappen van de toekomst te helpen realiseren.

Een belangrijk accent wordt gelegd op de herontwikkeling van oude, verouderde, monumentale of karakteristieke bedrijfslocaties. Dat gebeurt door een locatie een andere functie te geven waardoor kennis, industrie, cultuur en kunst (KICK) op creatieve wijze met elkaar worden verbonden.
Zo kan de vitaliteit van het gebied worden gewaarborgd, zodat een dynamische en gezonde werklocatie blijft bestaan. Daarbij vormen de KICK-locaties de pijlers onder het dynamische werklandschap: ze verbeelden het verleden, het nu en de toekomst van de streek en bieden ruimte voor KICK.

KICK omvat een heel scala aan activiteiten, thema’s en functies: leisure, fun, entertainment, kunst, cultuur, exposities, tentoonstellingen, populaire en toegepaste wetenschap, film, muziek, theater, debat, historie. Kern is dat ze worden ingebouwd en ingebed in een (bijzondere) industriële entourage.

Bedrijfsmatig
De bedrijfsmatige functie van het gebied blijft hoe dan ook centraal staan; met handhaving of het uitbreiden van de kwaliteit van het gebied. Onder ‘kwaliteit’ verstaan we aspecten als de waarde van het vastgoed, de sociale veiligheid, de bereikbaarheid, het versterken van de bedrijfseconomische positie van de bedrijven, efficiënt ruimtegebruik, het bestrijden van ‘verrommeling’ en het beheersen en terugdringen van milieubelasting.
Kortweg: het realiseren van duurzaam beheerde bedrijfslocaties.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken?
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?

Onderzoek
Living Industrie wel/ niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging