Landgoed Vollenhoven

Contactgegevens

Utrechtseweg 59
3732 HA DE BILT
tel. 030 2200032
Mail: info@landgoedvollenhoven.nl
Website: http://www.landgoedvollenhoven.nl

Contactpersoon: Liline Haitsma Mulier:
Sponsors/ondersteuners Initiatief:
Betrokken organisaties:

Start Initiatief: ± 1600 of 1996
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Een heel Oud, maar ook Nieuw business model, wat tot doel heeft het (doen) beheren, ondersteunen, onderhouden en exploiteren van landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 waaronder begrepen Landgoed Vollenhoven, met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van de gemeente De Bilt als cultureel erfgoed, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Omschrijving

De samenvatting is en hele mond vol maar het komt er effectief op neer dat de Stichting zich inzet om
– met Vollenhoven een actieve rol te spelen in de samenleving en
– Vollenhoven op een verantwoorde wijze in stand te houden.
Hier wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Vollenhoven en de samenleving
Vollenhoven doet mee aan meerdere projecten voor lagere scholen uit de buurt. Ieder jaar komen vele klassen voor het scholenprogramma “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht”. Vollenhoven heeft hiervoor speciaal aanvullend lesmateriaal ontwikkeld. Verder doet Vollenhoven mee aan Kunst Centraal (37 klassen) en de scholendagen van de Open Monumentendag.

Regelmatig doet Vollenhoven mee aan de Nationale Open Monumentendag en de dag van het kasteel.

De Stichting geeft op aanvraag rondleidingen door het park, de tuinen en de moestuin van Vollenhoven. Een aantal keren per jaar doet zij dit in samenwerking met het Utrechts Landschap bij de excursie van de Stichtsche Lustwarande: “De Heuvelrug Express”.

Jaarlijks organiseert de Stichting de Tuindagen, waarbij tegen een geringe vergoeding alle tuinen, het park, de moestuin en de niet-bewoonde gebouwen zijn opengesteld. Ook zijn er standhouders, demonstraties en workshops. Duizenden mensen maken gebruik van deze gelegenheid de historische tuinen te bezoeken en te genieten van een heerlijk dagje uit.

Op het moment wordt in opdracht van de Stichting de geschiedenis van Vollenhoven onderzocht in de hoop dat over enkele jaren een mooi boekwerk gedrukt kan worden. Er zijn al verschillende andere boekjes in opdracht van de Stichting gemaakt, zoals “Tuinen van Vollenhoven” en “Inmaken uit eigen tuin”.

Instandhouding Vollenhoven.
De activiteiten van de Stichting op het gebied van de instandhouding richten zich met name op het park, de moestuin en de tuinen van Vollenhoven (niet de privétuinen). De Stichting is van mening dat de inkomsten uit de particulier bewoonde huizen zodanig moeten zijn dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden onderhouden. Dit ligt echter anders bij het park, dat zelf immers geen of in ieder geval onvoldoende inkomsten genereert. De cultuur historische waarde van het Engelse landschapspark met de daarbij behorende tuinen en het bos is groot. Ook de moestuin met haar oranjerie, de oude kassen, koude bakken en bijgebouwen is van groot historisch belang. De Stichting heeft dan ook besloten haar aandacht met name op deze delen van het landgoed te richten. Jaarlijks stelt zij een beheerplan op en bekijkt welke financiële middelen zij hiervoor beschikbaar kan stellen. De giften van de donateurs worden ieder jaar aan een apart project besteed. Gezocht wordt naar iets dat typerend is voor Vollenhoven, (bijv. herstel muur blauwe border, gouden puntjes hek).

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 10-50
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 30000 en meer

Onderzoek
Landgoed Vollenhoven wil wel/ niet meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging