KempenEnergie

Contactgegevens

Nieuwstraat 23
5521 CA Eersel
info@kempenenergie.nl
http://www.kempenenergie.nl/

Contactpersoon: Rob Bogaarts

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
KempenEnergie is een energiecoöperatie die zich richt op advies voor energiebesparing, het aanbieden van groene stroom en het zelf lokaal opwekken van duurzame energie in de Kempen.

Omschrijving

KempenEnergie is een initiatief van een aantal Kempenaren, die streven naar een groene Kempen, met schone energie, voor alle 5 de Kempengemeenten (Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot).
De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. Ze doet dit door de inwoners bewust(er) te maken van het belang van schone energie en samenwerking tussen particulieren, bedrijven en gemeenten te bevorderen.
We moeten bewuster en duurzamer omgaan met onze energie. Fossiele brandstoffen (gas, olie) zijn eindig en zorgen voor ongewenste klimaatveranderingen. Duurzame energie doet dat niet. Zowel particulieren als bedrijven verbruiken veel energie en energie wordt steeds duurder. De coöperatie KempenEnergie wil zich inzetten voor een duurzame woon- en werkplaats in de 5 Kempengemeenten voor nu en in de toekomst. Door de oprichting van een coöperatie kunnen zowel particulieren als bedrijven in de 5 Kempengemeenten meehelpen aan het duurzaam maken van energie en het verminderen van CO2 emissies.

Vestiging