IPdubo

Contactgegevens

Hereweg 9
9724 AC Groningen
http://www.ipdubo.nl/contact/
http://www.ipdubo.nl/

Contactpersoon: Liisa Heiman

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen.

Omschrijving

Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen geeft voorlichting en advies aan iedereen die te maken heeft met milieuvriendelijk en gezond (ver)bouwen en toepassingen van duurzame energie.

Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen geeft voorlichting en advies aan iedereen die te maken heeft met milieuvriendelijk en gezond (ver)bouwen en toepassingen van duurzame energie.

Het Informatiepunt ontplooit verschillende activiteiten:

– het organiseren en verzorgen van lezingen, symposia, cursussen en excursies
– het geven van voorlichting en advies op energiemarkten, beurzen etc.
– het beheer van een website met nieuws en informatie over duurzaam bouwen en energiebesparing
– de uitgaven van nieuwsbrieven, brochures en folders
– het geven van advies en begeleiding bij duurzame (ver)bouwprojecten
– beleidsadvisering aan gemeenten en provincies

Het expertise centrum wekt wel/niet mee aan het Nieuwe Business modellen onderzoek.

Vestiging