INNOVATIE CENTRUM DUURZAAM BOUWEN (ICDuBo)

Contactgegevens

Directiekade 2
3089 JA Rotterdam
info@icdubo.nl
www.icdubo.nl

Contactpersoon: Dhr. Maurice van der Meer

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: Duurzaam Gebouwd, RDM Campus, NeVap, Platform31, Dutch Green Building Council, Stichting Duurzame Scholen, Corporatie NL, Nationaal BIM Platform, ADRA, Stichting Agrodome
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) inspireert, informeert, ondersteunt en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed.

Omschrijving

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen wil de implementatie van duurzame toepassingen in de gebouwde omgeving bevorderen.
Het ICDuBo is een toegankelijk en concreet platform voor alle betrokkenen in het bouwproces met als doel het bevorderen en stimuleren van duurzame toepassingen in de gebouwde omgeving. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven
Doelstelling: Aan de hand van techniek, proces en duurzaamheidsthema’s tonen van mogelijke oplossingen voor een duurzame leefomgeving. Het centrum richt zich daarbij op kennisdeling en samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijvsleven. ICDuBo is daarmee de schakel tussen theorie en praktijk en tussen vraag en aanbod.

Vestiging