Herinrichten Entree Beckum, Onderdeel Van De Werkgroep Verkeer

Contactgegevens

N739 – entree Beckum
vanderkeur@outlook.com
https://www.beckum.nl/herinrichting-entree/

Contactpersoon: Bart Triemstra

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Door het aanpassen en herinrichten van de entree van ons dorp hopen we het verkeersgedrag positief te beïnvloeden. Men moet zich meer gaan realiseren dat men door een dorp rijdt, dat zal de leefbaarheid doen toenemen. Een meer herkenbare en fysieke ‘poort’ moet dat bewerkstelligen, met groen en een landschappelijke aankleding.

Omschrijving

Zoals bij veel werkzaamheden vergen de voorbereidingen vaak de meeste tijd en aandacht. Zo is er een plan van aanpak geschreven dat in de komende maanden zal worden besproken met de vertegenwoordigers van de gemeente. Doel is om op die manier en gezamenlijke aanpak te creëren, en gebruik te kunnen maken van hun expertise maar ook samen vast te stellen wie de verantwoordelijkheid draagt bij het uitvoeren van de plannen.
In 2014 heeft de werkgroep een subsidie weten binnen te halen van € 2.900,- voor het aanplanten van groen (bomen) ter aankleding van de noordelijke entree van Beckum. De exacte locatie wordt nog vastgesteld zodat de aanplant dit najaar nog kan plaats vinden. De offerte die is aangevraagd voorziet ook in de nazorg. Omdat het aanplanten van groen voor meer plekken een verbetering kan betekenen is de werkgroep ook actief in het zoeken naar nieuwe financiële bronnen, subsidies of sponsors.

Tweede activiteit die in 2015 zal plaats vinden is het vervangen van de hoofdrijbaanverlichting van de Haaksbergerstraat door Beckum. De gemeente heeft dit al in 2014 toegezegd. In samenspraak met de werkgroep is besloten een twee type lantarenpaal te kiezen die binnen het budget vallen. Voorstel is om de uiteindelijke keus te laten bepalen door de inwoners van Beckum. Binnenkort zal worden gemeld op welke wijze de inwoners hun stem kunnen uitbrengen.

De eventuele aanpassingen van de N739 hebben alles te maken met de hoeveelheid voertuigen die dagelijks door Beckum rijden. En dat is weer afhankelijk van de ontwikkelingen rond de N18. De werkgroep legt dan ook de focus op het beschrijven van een aantal mogelijke scenario’s. Dat betekent dat er diverse oplossingen worden bedacht en uitgewerkt. Afhankelijk van de daling van het aantal voertuigen kan dan de meest geschikte aanpassing worden gekozen en uitgevoerd. Wat is er mogelijk bij 15.000 voertuigen op bij 12.000 of misschien zelfs 10.000? Dat wordt in de scenario’s opgenomen. Zodra er meer inzicht te geven is in de eventuele modellen zal de werkgroep daar t.z.t. nadere informatie over beschikbaar stellen.

Vestiging