Hempflax

Contactgegevens

Hendrik Westerstraat 20-22
9665 AL Oude Pekela
info@hempflax.com
http://hempflax.com/

Contactpersoon: Mark Reinders

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 1994
Einde Initiatief: –

Samenvatting
HempFlax in Oude Pekela richt zich op de productie en verwerking van duurzame grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten van milieubewust geteelde vezelhennep en vlas.

Omschrijving

Door op professionele wijze te werken aan de ontwikkeling en innovatie van herwinbare natuurvezelproducten, staat HempFlax aan het begin van een duurzame industriële keten.

Deze industriële productieketen vindt haar oorsprong in de duurzame landbouw. Via contractteelt met akkerbouwers in Nederland en Duitsland verkrijgt HempFlax jaarlijks nieuwe natuurvezel, met name vezelhennep. Door herwinbare grondstoffen op de markt te brengen loopt HempFlax voorop in deze innovatieve industriële ontwikkeling. Met als hoofddoel herwinbare grondstoffen te maken voor industriële eindproducten en artikelen voor de consumentenmarkt.

HempFlax biedt ondernemers en consumenten de gelegenheid inhoud te geven aan hun verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzame keten werkt volgens de universele milieugedachte van weldenkende mensen, die erop is gericht de ecologische kringloop zoveel mogelijk in stand te houden. Ondernemers, managers, banken en consumenten dienen zich in te spannen om gebruik te maken van de mogelijkheden die HempFlax bewerkstelligt.

Met visie en innovatieve daadkracht geeft HempFlax in Nederland inhoud aan het begrip agrificatie. Door herwinbare grondstoffen beschikbaar te stellen kunnen milieubelastende synthetische vezels die zijn vervaardigd van fossiele grondstoffen – zoals onder meer nylon en plastics – worden vervangen door vezels van herwinbare grondstoffen.

Door hennephout te produceren voor onder meer papier, bouwmateriaal, zaagsel en veel andere milieubelastende consumptieartikelen, gaat HempFlax ook onnodige houtkap en ontbossing tegen. HempFlax geeft gehoor aan de verontrustende signalen die wijzen op de dalende kwaliteit van de natuur op Aarde. Tegelijk beantwoordt HempFlax de klemmende oproep van de Verenigde Naties in de milieuverdragen van Rio de Janeiro, Kyoto en Johannesburg.

Zonder ingrijpende veranderingen in het milieubewustzijn van ondernemers en consumenten leidt het toenemend energieverbruik en het consumptietempo van de groeiende wereldbevolking ertoe dat fossiele bronnen – zoals aardolie en haar derivaten – nog deze eeuw opdrogen. Vezelhennep vormt een onuitputtelijke, duurzame en jaarlijks terugkerende bron voor energie en herwinbare industriële grondstoffen.

Sinds 1994 is de visie van HempFlax tastbaar in de vorm van natuurvezelproducten van hoge kwaliteit. Toepassing van herwinbare grondstoffen en de consumptie van producten die hier uit voortkomen, is de enige realistische basis voor het terugdringen van het broeikaseffect. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer hoeft niet langer te stijgen, mits de mogelijkheden van de duurzame landbouw worden benut.

Zodra meer bedrijven herwinbare vezels in hun productieproces toepassen wordt deze duurzame industriële keten langer en krachtiger. Dit proces begint bij de akkerbouwers van HempFlax en eindigt bij de consument. Worden de mogelijkheden van deze keten benut, dan blijft het leefklimaat voor mensen, dieren en planten gespaard. Toekomstige generaties zullen daar dankbaar voor zijn.

Vestiging