Gras Keurmerk

Contactgegevens

Postbus 110
9530 AC Borger
postbus@graskeurmerk.nl
http://www.graskeurmerk.nl/

Contactpersoon: –

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 1991
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting Gras Keurmerk is in 1991 opgericht om de Grasdier Landbouw in Nederland te stimuleren.

Omschrijving

Ze verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken, geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw.
In de Grasdier landbouw worden kippen, varkens, kalveren, koeien, biggen en kuikens etc. in ruime stallen gehouden en kunnen dagelijks gezond naar buiten.
Landbouwproducten (aardappelen, uien, sla etc.) worden geteeld met plantaardige/dierlijke mest alsook in combinatie met de gras/klaver teelt.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer beperkt.

Vestiging