EnviAA

Contactgegevens

Veerlinxstraat 32
6211 BE Maastricht
michiel@enviaa.com
www.enviaa.com

Contactpersoon: Michiel Ritzen

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting

RE-Use the Future! Daarvoor staat de stichting EnviAA, een open source kennisplatform gericht op duurzaamheid. We delen een toekomst, op deze planeet, en we nu al bezig moeten zijn met hoe we de kringlopen kunnen sluiten, zoals energie, materialen en water. EnviAA doet dat in 3 pijlers, gericht op het verleden, het heden en de toekomst.

Omschrijving

EnviAA staat voor Environmental Architects & Advisors en is een open source kennisplatform. De stichting bestaat uit een aantal bouwkundige ingenieurs, ontwerpers en specialisten, die hun kennis combineren. In al haar werkzaamheden zoekt EnvIAA de samenwerking op met andere bedrijven. Zo zijn kennisinstellingen, bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en producenten van duurzame bouwproducten benaderd en betrokken om aan de Jorden woning mee te werken, en om na realisatie ook de vruchten te kunnen plukken op het vlak van kennis over duurzaam bouwen. EnviAA staat ten alle tijden open om met meer bedrijven kennis te genereren en te delen!

De stichting EnviAA vergaart, verzameld, verspreidt en deelt kennis in een open source omgeving zodat we in Nederland kunnen werken aan een duurzame leefomgeving, die niet gebaseerd is op de cirkel people-planet-profit, maar op de driehoek planet-people-prosperity. Uiteindelijk zijn we allemaal afhankelijk van wat de planeet ons biedt!

Het motto van EnviAA is re-use the future. Hiermee willen we duidelijk maken dat we een toekomst delen, op deze planeet, en we nu al bezig moeten zijn met hoe we de kringlopen kunnen sluiten, zoals energie, materialen en water. Dit doet EnviAA in drie pijlers, gericht op verleden, heden en toekomst. Gericht op de toekomst ontwikkelt EnviAA de Jorden woning. Gericht op het verleden ontwikkelt EnviAA Re-Use Materials, gericht op het hergebruiken van secundaire materialen.

Re-Use Materials richt zich volledig op het hergebruik van vrijkomende (bouw)materialen. Re-Use Materials bestrijdt de grondstoffenschaarste door vraag en aanbod van herbruikbare materialen te koppelen. De uitgebreide database met herbruikbare materialen zorgt voor een volledig overzicht . Re-Use Materials adviseert aan particulieren en het bedrijfsleven. Het inzetten van herbruikbare bouwmaterialen bespaart aanzienlijk in de portemonnee en draagt bij aan een duurzame wereld.
Vestiging