Energy Expo

Contactgegevens

Zernike Sciencepark
Zernikelaan 17
9747 Groningen
Mail: info@energyexpo.nl
Website: http://www.energyexpo.nl/home/

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: http://www.energyexpo.nl/verbinden/partners/
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden en kennis- onderwijsinstellingen samen komen. Wat deze partijen gemeenschappelijk hebben, is de ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen en de kansen die ze zien voor duurzame mobiliteit.

Omschrijving

Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden en kennis- onderwijsinstellingen samen komen. Wat deze partijen gemeenschappelijk hebben, is de ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen en de kansen die ze zien voor duurzame mobiliteit. Bij duurzame mobiliteit gaat het niet alleen over voertuigen maar ook over slimme en passende oplossingen voor mens, milieu en leefomgeving.

Samen met haar partners haalt Energy Expo kennis over duurzame mobiliteit in huis en stelt deze beschikbaar. Energy Expo maakt duurzame mobiliteit tastbaar door de verschillende facetten ervan te tonen en te laten ervaren. Energy Expo versnelt de transitie naar duurzame mobiliteit en streeft naar een schoner, innovatiever en kennisintensiever (Noord) Nederland.

Kern activiteiten van de stichting

Kenniscentrum duurzame mobiliteit
Verbinden van netwerk (onderwijs- kennisinstellingen, markt en overheid)
Loket voor stimuleringsregelingen van provincies en gemeenten
Algemene kennis vergroting duurzame mobiliteit
Exposure duurzame mobiliteit
Jongeren structureel betrekken

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie betrokken?
Hoeveel Mensen bereikt u er mee?

Onderzoek
Zernike Sciencepark is bereid om mee te werken aan onderzoek.

Vestiging