Energieschip de Berezina

Contactgegevens

Spaarne 17a
2011 CD Haarlem
info@energieschip.nl
www.energieschip.nl

Contactpersoon: Ewald Vonk

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: 2005
Einde Initiatief: –

Samenvatting

De stichting Het Energieschip ziet kansen en urgentie om technieken voor de scheepvaart sneller te verduurzamen en slim en respectvol met grondstoffen om te gaan.

Omschrijving

Het energieschip De Berezina wil laten zien dat iedereen kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het doel van de Berezina is om mensen enthousiast te maken, kennis over te dragen en het bewustzijn te verhogen met betrekking tot de onderwerpen duurzame energie (onder andere nieuwe energietechnologie, hernieuwbare bronnen en energiebesparing) en reductie van de milieu belasting in de scheepvaart. Stichting Het Energieschip is een netwerkorganisatie die zowel studenten, bedrijven als overheden verbindt om samen de maritieme sector te verduurzamen met de focus op de binnenvaart. Ook toetst het innovaties op toegevoegde waarde, haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en terugverdientijd.Dit testen en meten gebeurt op onder andere demonstratieschip de Berezina.

Vestiging