Energiecooperatie Dorpsbelang Wichmond Vierakker

Contactgegevens

Lankhorsterstraat 8
7234 SR Wichmond
contact@wichmondvierakker.nl
http://Wichmondvierakker.nl

Contactpersoon: wim dijkstra

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Door zonnepanelen op een drietal grote daken in het dorp te leggen en het oprichten van een energiecooperatie met minstens 50 deelnemers bereiken we dat: -er een groene en duurzame Achterhoek ontstaat – de deelnemers uit het dorp voordeel in hun portomonnee hebben – middels een dorpsfonds die wordt gevoed door bijdragen uit de cooperatie kunnen we activeiten in het dorp stimuleren en de voorzieningen handhaven en de leefbaarheid behouden. Het project bevindt zich nog in de startfase.

Vestiging