Energie-positief

Contactgegevens

Oranjebaan 2
1183 NN Amstelveen

Contactpersoon: Dhr. Gideon Goudsmit

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Een bestaand kantoor en bedrijfsgebouw verduurzamen door middel van een 70 tal maatregelen en dit gebouw omzetten naar een energie leverend gebouw zodanig dat het volledige energie gebruik wordt opgewekt door dit gebouw en er genoeg overblijft om een 40 tal eengezinswoningen te voorzien van elektriciteit.

Omschrijving

Een bestaand kantoor en bedrijfsgebouw verduurzamen door middel van een 70 tal maatregelen en dit gebouw omzetten naar een energie leverend gebouw zodanig dat het volledige energie gebruik wordt opgewekt door dit gebouw en er genoeg overblijft om een 40 tal eengezinswoningen te voorzien van elektriciteit.

Waarom zuinig met energie of energie neutraal als energie positief ook mogelijk is ?
Bij veel gebouwen is het alleen mogelijk om te renoveren naar energie zuinig en bij vele andere is zelfs dat niet mogelijk, denk daarbij aan binnensteden, monumentale gebouwen en gebouwen met een ongunstig gelegen dakoppervlak.
Het streven van Nederland is om over 30 jaar energie neutraal te zijn, dat betekend dat bij de gebouwen waar dit mogelijk is zoveel mogelijk energie bespaard en opgewekt moet worden om voor deze gebouwen naar een energie positief resultaat te gaan.
In Amstelveen wordt nu een gebouw van M² 4500 energie positief gemaakt.
Dit zal eind 2015 voltooid zijn
Hieronder een opstelling hoe dit bereikt wordt:

Energie-positief aan de Parelvisserslaan 1 te Amstelveen.
Project en doelstelling;
Een gerenoveerd energie-positief gebouw creëren.

Het project is uniek. Als alle werkzaamheden zijn voltooid is is dit het eerste gerenoveerde gebouw in West Europa dat daadwerkelijk energiepositief is en daarmee het meest duurzaam.
De naam van het gebouw wordt ENERGIEK

Het energie gebruik van het gebouw was tot nu toe:
Elektriciteit 300.000 kWh per jaar Na realisatie een teruglevering van 120.000 kWh per jaar
Gas 60.000 M3 per jaar Na realisatie een gebruik van 15.000 M3

Het is de verwachting dat hierna, het gebouw volledig in de eigen elektriciteit’s behoefte zal voorzien en bovendien ca. 120.000 kWh per jaar terug zal leveren aan het energienet.
Daarmee kunnen ongeveer 40 woningen van stroom worden voorzien.

Eigenaar bouwt voor huurders/gebruikers die er-naar verwachting- voldoening aan ontlenen, samen de duurzame prestatie te versterken. Van verhuurders zijde komt daartoe een handboek beschikbaar, waarin adviezen worden aangereikt met betrekking tot bijvoorbeeld de inzet van tijdklokken voor computers, laag energie verbruikende apparaten, etc.

Onderstaand een overzicht van de voornaamste vernieuwingen/verbeteringen om substantieel energie te besparen en bovendien energie op te wekken in het project ENERGIEK.

-De zuid, oost- en west wanden zijn al grotendeels bedekt met 640 stuks dunne film zonnepanelen. Deze panelen lenen zich beter voor verticale plaatsing en bieden tevens een hoger rendement
-Een groot deel van deze panelen (285 stuks) is zodanig geplaatst dat deze panelen ook als zonwering dienen, zodat de temperatuur in de kantoren lager blijft en er minder gekoeld behoeft te worden.
HR ++ glas wordt de standaard in het gehele gebouw.
-Het dak wordt volledig voorzien ( 850 M² ) van hoog rendement Bifacial zonnepanelen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van instraling op de achterzijde om het rendement te verhogen met maximaal 20% .. Het eindrendement van deze panelen is maximaal 23 %.
-Alle zonnepanelen maken gebruik van Solar Edge Optimizer’s (3-7 % hogere opbrengst).
-De dakbedekking wordt vernieuwd, met gebruikmaking van witte reflecterende en isolerende folie om de temperatuur te verlagen en de reflectie voor de zonnepanelen te verhogen.
-Er worden eventueel stille windmolens op het dak geplaatst met een totaal vermogen van 10 kWh.
-De west- en deels noordwand worden bedekt met klimplanten (40 x 4 meter hoog).
-De eerste etage krijgt een daktuin beplant met Sedum mossen (±50 M²)
-Alle ruiten aan de Zuid- en Westzijde worden van warmtewerende folie voorzien.
-Nieuwe HR ketels. Deze komen uitsluitend in actie bij temperaturen onder de -0 C.
-Een hoog rendement luchtbehandeling kast is geplaatst met warmte en koude terugwinning, 80 % efficiënt en een COP van 4.0, welke per etage CO2 wordt gestuurd om het gebruik zo laag mogelijk te houden.
-Er wordt een warmte pomp systeem geplaatst voor de verwarming van het gehele pand.
-Nieuwe LED verlichting in het gehele pand (incl. parkeergarage, trappenhuizen, lift, kantoren en toiletten) aangestuurd d.m.v. bewegingsdetectie .
-Nieuwe LED buitenverlichting voor de parkeerplaatsen, op tijdklok met lichtsensor.
-Nieuwe energiezuinige luchtverwarming in de showroom/ bedrijfsruimtes.
-De afzuiging met energie zuinige EC motoren in de parkeergarage wordt gestuurd door bewegingsmelders
-Afzuiging toiletgroepen kantoren via EC ventilator, tijdklok gestuurd.
-Nieuwe waterbesparende sensorkranen met thermostaat in alle toiletgroepen.
-De parkeergarage en de afrit vloer worden voorzien van een lichte reflecterende verflaag.
-Nieuwe efficiënte handendrogers ter vervanging van papier in alle toiletten.
-Alle radiatoren v.v. thermostaatkranen in alle kantoren.
-Nieuwe tijdklok gestuurde warmtepompboiler voor warm water toiletgroepen.
-Er worden 5 laadpunten geplaatst voor elektrische auto’s in de parkeer garage en op het buitenterrein.
-Een fietsenstalling met oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen in de P-garage.
-Buitenzijde liftkoker wordt bekleed met lichtgevende folie met daarop de naam van het gebouw, verticaal geplaatst: ENERGIEK
-Het resultaat de energiebesparende maatregelen en energie opwekking d.m.v. de zonnepanelen en windmolens is een besparing van totaal 320.000 kilo CO2per jaar. Dit is te vergelijken met de totale uitstoot van 50 Nederlandse gezinnen per jaar (bron ECN) Co2 per M³ gas is 1,8 kilo en CO2 per kWh, is 503 gram ( bron Eneco) https://www.ecn.nl/docs/library/report/2012/b12005.pdf
-Een reductie van het gasverbruik van 60.000 M³ naar 15.000 M³

Vestiging