Eigen Kracht Centrale

Contactgegevens

Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle
Email:communicatie@eigen-kracht.nl
Website: http://www.eigen-kracht.nl

Contactpersoon: Harro Labrujere

Sponsors Initiatief: honderden burgers, overheden, vermogensfondsen
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2000
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De Eigen Kracht Centrale is een onafhankelijke stichting die sinds 2000 in Nederland het Nieuw-Zeelandse gedachtegoed van Family Group Conferencing verspreidt en toepast onder andere via de Eigen Kracht-conferenties en het ondersteunen van professionals en overheid in het bevorderen van samenredzaamheid. Als overheidsingrijpen dreigt en burgers in de knel komen door wettelijke regels, maken wij ruimte voor burgers om eerst zelf een veilig plan te maken, mét hun sociale kring.

Omschrijving

Wij gaan voor samenredzaamheid. Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.
Het gaat over het omdraaien van besluitvorming in zorg of bij hulp. Over het recht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken. Ondersteuning van hulpverleners sluit daarop aan. Zo houdt iedereen regie over zijn eigen aandeel.
Een Eigen Kracht-plan of familiegroepsplan verbetert de leefsituatie. Het kan ingrijpen voorkomen bij problemen, zoals een dreigende uithuisplaatsing, huisuitzetting of opname. Het bespaart tranen en euro’s. Winst voor iedereen!
De onafhankelijke stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt bij het maken van zulke plannen. Dit doen wel al sinds 2000. Ook begeleiden en trainen wij (zorg)organisaties en overheden in deze andere manier van werken.

Vestiging