Duurzame vecht

Contactgegevens


info@duurzamevecht.nl
http://www.duurzamevecht.nl/index.html

Contactpersoon: Diny Wijnmalen

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2013
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Wij willen burgers en bedrijven tot deelname inspireren op het gebied van duurzaamheid via de lokale media, wijkbijeenkomsten, dorpsraden, verenigingen en buurtambassadeurs.

Omschrijving

Op deze website maken wij zichtbaar wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid binnen onze gemeente en geven wij ook een breed overzicht van de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie tot maatschappelijk ondernemen.
De website biedt algemene informatie en verwijst ook naar andere partijen. Wij willen burgers en bedrijven tot deelname inspireren via de lokale media, wijkbijeenkomsten, dorpsraden, verenigingen en buurtambassadeurs.
Tegelijk willen wij, heel concreet, dat er veel zonnestroom wordt opgewekt. Ons doel is om 8000 kWpiek op te wekken binnen de gemeente in 2015, bijvoorbeeld door zonnepanelen op 30.000 m2 dakoppervlak van bedrijven en organisaties, alsmede op 2000 woningen.
Wij zijn niet verbonden aan leveranciers, maar kunnen wel verwijzen wel naar concrete mogelijkheden van leveranciers. Wij geloven in een aanpak met marktpartijen, waarbij wij eerst kijken wat lokale bedrijven, die bewezen kwaliteit bieden, kunnen betekenen. Lokale installateurs kunnen daarbij een rol spelen.
Om een snelle en professionele opstart mogelijk te maken zetten diverse lokale ondernemers belangeloos hun tijd en kennis in voor dit belangrijke maatschappelijke doel. Uiteindelijk zullen de kosten van het platform worden gedragen door leveranciers en sponsors.

Vestiging